BACKHOME

作者:摩摩摩洛哥(CXX)

作品簡介

這是一個想讓你咳出來的故事。

創意發想來源

聽說評審觀看參賽作品是直條滑動的,所以畫個跟下深淵相關的(O) 想說會不會好像真的慢慢爬下去一樣。

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36

留言區


贊助廠商