TheDice

作者:陳文彥/ 作品宣傳:點擊前往

作品簡介

一位意外身亡的少女到了地下世界 被告知投胎之前必須找到一顆骰子來決定下輩子的運氣點數 在經過一連串亂七八糟的事件後終於找到合適的骰子去到轉生殿準備投胎 在這個時候一位自稱神使的人出現了……

創意發想來源

我有天在街上看到一個流浪漢在路上丟骰子然後突發奇想來的。

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

留言區


贊助廠商