ASTRO星細胞

作者:西瓜刀頭皮

作品簡介

五十世紀前,在毀滅了太陽系的內戰中,倖存的人類被趕出了文明圈,為了自身種族的延續,他們只能逃入宇宙的邊緣。
然而不知何時,在經歷了無盡歲月的流浪,似乎已經瘋狂的人類突然開始宣稱他們看見了「宇宙的本質」。

創意發想來源

受到克蘇魯文化影響,想畫一個即使科技高度發展,卻仍然逃不過某些不可名狀之物恐懼的故事。

作品留言區

點擊前往

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45

留言區


贊助廠商