Make Up

作者:Balrey Tea/ 作品宣傳:點擊前往

作品簡介

賞金獵人[馬汀.費迪南]帶著女兒[夏露露.費迪南]前往森林裡的某處。 究竟馬汀為什麼會這麼做? 是有什麼奇怪的打算呢?

創意發想來源

起源於一篇要令人感動的四頁漫畫的作業,然而我發現我不擅長這一類的作品。 而這四頁漫畫又給了我想要把它給補得更完全的想法,所以就從4頁變成30頁了。 Make Up這個詞具有"補償"、"和解"、"贖罪"之意。

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

留言區


贊助廠商