XELL

作者:度緯/ 作品宣傳:點擊前往

作品簡介

醫療崩壞的時代,有位使用奇特療法的醫師發起革命,而他的夥伴似乎有點不尋常…

創意發想來源

一直很想描寫人體內的微觀世界,細胞之間的對抗和藥物其實都很有趣,想透過漫畫表現給讀者,配合現實讓故事更完整。

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45

留言區


贊助廠商