Secret Delivery

作者:Balrey Tea

作品簡介

這是發生在佐都星上荒地的不為人知的事。
三名乘坐著機甲的傭兵,護送著一輛廂型運輸車,
然而在到達目的地前發生了讓他們意想不到的事...

創意發想來源

想畫像是西部片荒地追逐戰,又特別想畫機器人。

作品留言區

點擊前往

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

留言區


贊助廠商