To Top

無機質的慾望理論

作者:信號/ 作品宣傳:點擊前往

作品簡介

機械是人類忠實的僕從,它們用工作效率證明自己的地位,包含使用暴力手段取得成果。
而這位對人類盡忠職守的機械,某天遇上了背棄人類以及大談愛情的機械二人組。

創意發想來源

想畫打破三大定律+感情發覺的仿生人與人類的故事

作品留言區

點擊前往

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

留言區


  賽事贊助